Best Beschreven Boeken 2015

Best Beschreven Boeken

Prijs voor de beste beschrijving van een haast vergeten boek

Best Beschreven Boeken is een prijs voor de beste beschrijving van een haast vergeten, miskend en dus een veronachtzaamd boek. De Bond van handelaren in Oude Boeken (BOB) looft een prijs van 500 euro uit voor de beste beschrijving van zo’n boekuitgave. De winnaar wordt op zondag 15 november aanstaande bekend gemaakt. Plaats je boek op een voetstuk en laat je kennis, humor en geestdrift spreken!

Best Beschreven Boeken roept jou op om een beschrijving in te sturen van een haast vergeten, kennelijk triviaal en dus veronachtzaamd boek dat niettemin voor jou van veel betekenis is.
Welk boek wil, nee móet jij aan een dreigende vergetelheid ontrukken?

Misschien realiseerde je je op een gegeven moment bijvoorbeeld wat de Wehkampgids voorjaar/zomer 1988 voor je betekende. Onder aan de pagina vind je nog een aantal voorbeelden.

Ben je antiquaar, verzamelaar, lezer of anderszins boekliefhebber? Stuur dan een beschrijving in van circa 400 woorden, en wel vóór 27 oktober aanstaande. Hierin geef je aan waarom juist jouw uitgave een plek moet verdienen in de galerij van Best Beschreven Boeken. Je inzending moet de jury zodanig overtuigen dat een willekeurige lezer het boek, op basis van je beschrijving, direct zou willen omarmen en mee naar huis nemen om het te gaan lezen.

De uitreiking van Best Beschreven Boeken vindt plaats op zondag 15 november aanstaande tijdens de BOB boekenbeurs in De Hallen, Amsterdam. De beurs begint om 10 uur en er doen meer dan 30 antiquarische boekhandelaren aan mee. De beurs staat in het teken van De Week van het Oude Boek.

De beste en leukste beschrijving van een aan de vergetelheid ontrukt boek, ontvangt € 500 van De Bond van handelaren in Oude Boeken (BOB). Een deskundige jury, waarin Inger Leemans (hoogleraar cultuurgeschiedenis en directeur van de Graduate School of Humanities van de VU), Lisa Kuitert (hoogleraar boekwetenschappen aan de UvA) en Ewoud Sanders zitting hebben, beoordeelt de inzendingen. De winnaar wordt op passende wijze gehuldigd.

Om ca. 13.00 uur opent Michel de Vries in de Belcampo-zaal het Programma van het Oude Boek. Om 14.00 uur wordt de Best Beschreven Boekenprijs uitgereikt. Ter inleiding houden de volgende personen een korte lezing over boekbeschrijvingen en heden en verleden.
* Perkamentus Antiquarius, fervent bibliofiel die ook op zijn blog regelmatig vertelt over de boekenjacht, zijn aanwinsten en verzameling
* Ewoud Sanders, taalhistoricus en liefhebber oude boeken
* Erik Geleijns, curator oude boeken van het Museum Meermanno, over boekbeschrijvingen door de eeuwen heen
Voor de liefhebbers worden er na de prijsuitreiking afleveringen getoond van de komische Engelse serie over het antiquariaat Black Books.

Best Beschreven Boeken is een prijs voor een boekuitgave in de brede zin. Het kan gaan om een oud antiquarisch werk maar het kan ook gaan om een bijna hedendaagse boekuitgave. Alleen nieuwe boeken zijn uitgesloten voor deelname. Nieuwe boeken worden nu eenmaal niet met opzet voor de vergetelheid geschreven of uitgebracht.

Doe je mee? Stuur dan in! Vóór 27 oktober aanstaande maar liefst per ommegaande.
Zie onder voor nadere spelregels: www.bestbeschrevenboeken.nl

Best Beschreven Boeken wil de aandacht en de waardering voor het boekbeschrijven bevorderen en daarbij een stimulans zijn voor de ontwikkeling van het antiquarische boekenvak.

Namens de BOB en de jury van Best Beschreven Boek 2015,

Michel de Vries

Inzendingen sturen naar: info@bergerendevries.nl of per post naar M. de Vries, Pelsterstraat 27-29 9711KH Groningen

Spelregels voor deelname
* Best Beschreven Boeken is een boekenprijs voor de best beschreven oudantiquarische of modernantiquarische boekuitgave.
* De jury beslist over wat ‘best beschreven’ inhoud, aan de hand van de spelregels.
* De winnaar van Best Beschreven Boeken ontvangt 500 euro, ter beschikking gesteld door de BOB.
* De inzending mag uit hooguit 400 woorden bestaan.
* Inzenders worden gevraagd om bij de prijsuitreiking in De Hallen aanwezig te zijn.
* Van een boek moet naast een inhoudelijke beschrijving ook een fysieke omschrijving worden gegeven.
* De inzending mag zowel op papier als digitaal aangeleverd.
* Er kan een foto of scan worden gevraagd die kan dienen ter publicatie.
* Best Beschreven Boeken is een Nederlandstalige prijs in zoverre dat Nederlandstalige beschrijvingen veruit de voorkeur hebben.
* De jury is onpartijdig en mag zelf geen inschrijvingen doen. De jury ontvangt de inzendingen geanonimiseerd.

Voorbeelden
* De Wehkampgids Voorjaar / Zomer 1988. Een catalogus die als geen ander de aanstormende jaren ’90- ‘ik’- en consumptiemaatschappij voorafspiegelt. Met bijvoorbeeld een Atari spelcomputer, de kleding in roze en lichtblauw en ander lollystokvermaak. Een seksuele moraal die o.a. wordt gerepresenteerd in de schalks getoonde badkledij. Een Wehkampgids kortom, waar nog de volstrekte onschuld uit van de tijd van vlak voor de entree van de pc en het internet en het hedonistische Ik-tijdperk vanaf spat.
De oplage van de Wehkampgids lag in de honderdduizenden (in 2007:1,3 miljoen). Maar hoeveel Wehkampgidsen zijn er nu nog over uit dat koude voorjaar van 1988? Misschien één, deze. De rest werd bij het oud papier gegooid als ware het efemere gelegenheidsuitgaven. Maar niets is minder waar. De Wehkampgids Voorjaar / Zomer 1988 zal in de toekomst onherroepelijk steeds meer als een ware Fundgrube voor cultuurhistorici, antropologen en andere filosofen worden beschouwd. (MdV.te G.)

* Het dichtwerk De Ystroom (1671) van Joannes Antonides van der Goes, een Road-novel avant la lettre. Zo’n verhaal dat Jack Kerouac’s ‘On the road’ tot voorbeeld kan zijn geweest. Van der Goes geeft een beschrijving van een en tocht langs het IJ. Hij reist langs de houttuin, de vismarkt, de woning van Michiel de Ruyter, het West-Indisch Huis, het Zeemagazijn, de Scheepstimmerwerf, en zo verder. Je bent erbij, je vergeet het hier en nu.(K.P. te G.)